Monday, December 17, 2012

Lan เกิดอาการวิ่งที่ 10 เมก + half duplex

วันนี้มีปัญหาที่ Server เจ้านึง

อาการดังนี้

ระบบ ทำงานช้ามาก  เรียกเว็บแล้วค้าง มีปัญหากับเน็ตเวิร์คภายใน

หลังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบระบบ ด้วยคำสั่ง
top ดู โปรเซส
ps -ef |grep processname ดุการทำงาน เช่น mysql httpd
ping ดูค่า ความเร็ว
tracert จาก client ดูว่าระบบผ่าน กี router

ทุกอย่างปกติดี

จนเช้าอีกวันทาง it จ้งว่า ไฟที่หน้า  core switch มี error จำนวนมากและ ระบบวิ่งความเร็วแค่  10 mbps / haft Duplex อีกตะหาก


นี่เองที่ทำความเร็วระบบตกลงอย่างมาก

รื้อคำสั่ง linux f^ ได้คำสั่งนี้มา

ethtool ethx ..... ดูความเร็ว
ethtool -s ethx speed 10/100/1000 duplex full/half autoneg on/off

เวลาจะปรับแต่งค่า ให้สั่ง autoneg off ด้วย เพราะถ้าออน ระบบ จะจัดค่าอัตโนมัติให้ทำให้บังคับไม่ได้

ethtool -s eth0 speed 10 duplex half autoneg off
service network restart

แล้วลอง ส่งไฟล์ จะเห็นความอืด

กลับค่าปกติ ถ้าใช้แลน ร้อยเมก
ethtool -s eth0 speed 100 duplec full autoneg on


No comments: